กลุ่มธุรกิจ ของ แซเยี้ยงกรุ๊ป

Nakee Rice

 

Tang Sae Yiang Red Building

ตั้งแซเยี้ยง ตึกแดง กันทรลักษ์

Sila Nam Yuen
Rock Crushing Plant

โรงโม่หิน ศิลาน้ำยืน จำกัด

ตั้งแซเยี้ยง

8 Brunches of CPAC in Services

CPAC ผสมเสร็จคอนกรีด 8 สาขา

TANG SAE RICE MILL

โรงสีข้าว ตั้งแซเยี้ยง จำกัด

 

Siam Quality Rice

สยามควอลิตี้ไรซ์

TANG SAE YIANG GREEN POWER (TGP)

โรงไฟฟ้า ตั้งแซเยี้ยง กรีนพาวเวอร์จำกัด

TANG SEA YIANG WOOD CHIP (WOOD CHIPS PLANT)

โรงสับไม้ ตั้งแซเยี้ยง วู๊ดชิพ จำกัด

NAKEE PREMIUM THAI HOM MALI 100%

ข้าวหอมมะลิไทยแท้ ตรา นาคี